Wrogowie właściwych inwestycji

Inwestor musi brać pod uwagę, że emocje mogą skłaniać nas do podejmowania decyzji, które nie sprzyjają naszym inwestycjom i płatają nam figle. Chociaż nie możemy ich uniknąć, ich znajomość może pomóc nam utrzymać je na dystans.

Psychologia emocji, zwana również błędami poznawczymi, odgrywa kluczową rolę w inwestowaniu. Według badań nad psychologią dla inwestorów, są to najczęstsze emocje, z którymi się spotykamy.

Skłonność do nadmiernej ufności. Wiara w to, że nasza wiedza jest wystarczająca. Przecenianie naszych potencjalnych zysków i niedocenianie ryzyka może prowadzić do popełniania błędów.

Złudzenie. Wiara w to, że możemy kontrolować wzloty i upadki rynku, oraz próba przyjęcia wyższego poziomu ryzyka niż jest to dla nas właściwe.

Skłonność do szukania informacji, które chcemy widzieć. Interpretowanie lub szukanie informacji, które potwierdzają to, czego chcemy, zamiast szukania informacji krytycznych.

Przecenianie opinii niektórych ludzi ze względu na to, kim są, bez poddania ich wcześniejszemu krytycznemu osądowi. Możemy więc popełnić błąd polegający na dokonaniu inwestycji tylko dlatego, że tak nam powiedział krewny lub przyjaciel.

Efekt halo. Uznanie produktu finansowego lub instytucji za dobry lub zły na podstawie jednej informacji, bez uwzględnienia tego, czy jest on odpowiedni dla Twojego profilu ryzyka.

Inwestowanie tam, gdzie inni inwestują, myśląc, że tak należy robić, bez względu na to, czy jest to dla Ciebie korzystne, czy niekorzystne.

Preferowanie mniejszych dochodów tu i teraz zamiast większych w dłuższej perspektywie czasu. Na przykład, w obliczu wzrostu koniunktury, inwestor może wycofać się z długoterminowej inwestycji, aby uzyskać pewien zwrot.

Niechęć do ponoszenia strat. Straty przeważają nad zyskami. To wyjaśniałoby, dlaczego tak wiele pieniędzy jest inwestowanych w gwarantowane depozyty o niemal zerowym zwrocie.

Status quo. Ta tendencyjność oznacza, że obecna sytuacja jest traktowana jako punkt odniesienia, a każda zmiana w tej sytuacji jest postrzegana jako strata.

Skłonność do optymizmu. Bycie bardziej optymistą niż realistą.