Podatek VAT: najważniejsze informacje (definicja, stawki, opodatkowanie, WDT,WNT)

W Polsce musimy mierzyć się z szeregiem podatków, na które nakłada na nas rząd. Jednym z powszechnych i obowiązujących w Polsce obciążeń podatkowych jest podatek VAT. Czym jest podatek VAT, co podlega opodatkowaniu i jakie stawki obowiązują z Polsce?

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT jest to podatek od wartości dodanej, który oznacza przyrost wszelkiego rodzaju dóbr w wyniku procesu produkcji. Należy do grupy podatków pośrednich, czyli takich, których zapłatę przerzuca się na inny podmiot – najczęściej odbiorcę finalnego, czyli konsumenta. Jego konstrukcja sprowadza się do tego, że wliczany jest w dany towar lub usługę.

W Polskim systemie podatkowym możemy wyróżnić dwa rodzaje podatku VAT:

– Podatek VAT należny: jest to podatek, który wiąże się bezpośrednio ze sprzedażą danego dobra bądź usługi. Podatnik zmuszony jest odprowadzić odpowiednią kwotę do Urzędu Skarbowego,
– Podatek VAT naliczony: podatek ten związany jest z zakupem danego dobra lub usługi. Przedsiębiorca zmuszony jest naliczyć podatek do produktu, który następnie jest sprzedawany.
Co podlega opodatkowaniu?
Podatek VAT w Polsce obejmuje:
– WDT (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów),
– Import oraz eksport towarów,
– Sprzedaż dóbr i usług.

Czym jest WDT i WNT?

WDT to Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów jest to wywóz towarów z Polski na terytorium innego kraju, znajdującego się w Unii Europejskiej. Z kolei WNT to Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów, czyli towar importowany. Dla dostawcy transakcja będzie WDT, natomiast dla nabywcy WNT. Aby transakcję uznać za Wewnątrzwspólnotową Dostawę trzeba spełnić kilka kryteriów m.in. nabywca towaru musi być podatnikiem VAT w innym kraju niż Polska, znajdującego się w kraju Unii Europejskiej. Z kolei dostawca musi być zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT-UE.

Dowiedz się także interesujących ciekawostek na temat oszczędzania.

Jakie wyróżniamy stawki podatku VAT?

W Polsce podstawową stawką jest VAT 23%, który obejmuje większość towarów i usług. Możemy jednak wyróżnić inne stawki w zależności od różnych zwolnień, które gwarantuje nam ustawodawca.

0% – z tej stawki korzysta wyżej wspomniany WDT,
5% – stawka ta obejmuje niektóre produkty spożywcze, ale także akcesoria dla niemowląt np. smoczki,
8% – stawka podatkowa stosowana jest dla niektórych towarów i usług takich jak gazety, czy książki. Stawka ta obejmuje również akcesoria budowlane oraz dla przemysłu poligraficznego,
23% – podstawowa stawka, która obejmuje większość towarów i usług w Polsce.

Jak rozliczyć się z podatku VAT?

Możesz obliczyć podatek VAT na dwa sposoby:

Rozliczenie na zasadach ogólnych: Rozliczenie obejmuje comiesięczne składanie do urzędu skarbowego podatku VAT-7 oraz comiesięczne rozliczenie podatku VAT wynikającego z tego zgłoszenia. Oświadczenie to należy złożyć do 25 dnia miesiąca poprzedniego miesiąca. Jednocześnie podatek należy również wpłacić na odpowiednie konto urzędu skarbowego,
Rozliczenie kwartalne: To rozliczenie przysługuje tylko tzw. małym podatnikom, czyli przedsiębiorcom, których łączna sprzedaż w poprzednim roku nie przekroczyła 1,2 mln euro i którym od rejestracji VAT minęło mniej niż 12 miesięcy.